Svensk Värdepappersservice

Svensk Värdepappersservice tillhandahåller rådgivnings- och förvaltningstjänster i samarbete med landets ledande produktbolag och investeringsrådgivare.

Svensk Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar som ett servicebolag åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning. Vi har idag ett femtiotal anknutna ombud runtom i Sverige. Vi erbjuder också ett antal olika portföljförvaltningstjänster.

Anknutna ombud

Svensk Värdepappersservice erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och säkerställer därmed att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden.  

Läs mer

Förvaltningstjänster

Svensk Värdepappersservice erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade portföljer. Förvaltningstjänsterna riktar sig till investerare som söker en aktiv förvaltning, men vill överlåta investeringsbesluten till en professionell förvaltare.

Läs mer

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Svensk Värdepappersservice. Här finner du kontaktuppgifter till våra anställda. 

Läs mer