Hem / Legal information / Periodisk information

Periodisk information

Sidan är under revidering och kommer uppdateras inom kort

För fastställande av företagets lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, kapitaltäckningsförordningen (EU nr 575/2013), lagen om kapitalbuffertar (2014:966), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) samt Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7)

Syftet med reglerna är att säkerställa att företaget hanterar sina risker och skyddar kunderna. Reglerna innebär att företagets kapitalbas ska täcka kapitalbehovet inklusive minimikapitalkravet (kapitalkravet för kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk).

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB:s periodiska rapportering finner du nedan:

Periodisk raportering december 2019

Periodisk rapportering september 2019

Periodisk rapportering juni 2019

Periodisk rapportering mars 2019

Periodisk rapportering mars 2020

Periodisk rapportering juni 2020

Periodisk rapportering september 2020

Periodisk rapportering december 2020

Periodisk rapportering mars 2021