Hem / Våra tjänster / Förvaltningstjänster

Förvaltningstjänster

Svensk Värdepappersservice erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade portföljer. Förvaltningstjänsterna riktar sig till investerare som söker en aktiv förvaltning, men vill överlåta investeringsbesluten till en professionell förvaltare. Svensk Värdepappersservices erfarna förvaltare bevakar marknaden och gör kontinuerligt förändringar i portföljen för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning, inom ramen för portföljens placeringsmandat. 

Tjänsterna kan endast tecknas via någon av de investeringsrådgivare vi samarbetar med. Välkommen att kontakta oss om du vill komma i kontakt med en rådgivare.  

SVP Balanserad

SVP Balanserad är en aktivt förvaltad fondportfölj som riktar sig till investerare som söker en försiktigare marknadsexponering men samtidigt vill ha möjlighet till en stabil tillväxt över tid. Räntebärande och alternativa fonder utgör grunden i portföljen. Innehavet i rena aktiefonder kan uppgå till maximalt 70 %, utan nedre gräns, men endast undantagsvis kommer hela detta utrymme att utnyttjas.

SVP Portföljförvaltning

SVP Offensiv

SVP Offensiv är en aktivt förvaltad fondportfölj som riktar sig till investerare som söker potential till en högre avkastning och därmed är villiga att ta en högre risk. Under positiva marknadsförhållanden investerar portföljen huvudsakligen i aktiefonder och hedgefonder, och under svagare marknadsförhållanden skiftas exponeringen mot mer kapitalbevarande fonder. Innehavet i rena aktiefonder kan vara maximalt 100 % utan nedre gräns.

SVP Portföljförvaltning

SEB Trend 50

SEB Trend 50 är en bred portfölj av aktie- och räntefonder samt alternativa fonder. Valet av fonder anpassas efter aktuellt marknadsläge och exponering mot aktiemarknaden kommer att öka vid positivt marknadsklimat och vice versa. Innehavet i aktiefonder och alternativa fonder kan maximalt uppgå till 50 %, medan innehavet i räntefonder kan vara mellan 0–100 %.

SEB Fondplaceringstjänst ansökningshandling 

SEB Fondplaceringstjänst uppsägning 

SEB Trend 100

SEB Trend 50 är en bred portfölj av aktie- och räntefonder samt alternativa fonder. Valet av fonder anpassas efter aktuellt marknadsläge och exponering mot aktiemarknaden kommer att öka vid positivt marknadsklimat och vice versa. Exponeringen mot respektive tillgångsslag kan vara mellan 0-100 %, vilket innebär att portföljen kan vara investerad i enbart aktie- och alternativa fonder eller räntefonder, eller en kombination av dessa.


SVP Balanserad Värdeutveckling

JanuariFebruariMarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecemberYTDSedan start*
20193,36 %2,34 %0,25 %---------6,04 %1,65 %
20180,60 %0,36 %-0,64 %1,48 %0,39 %0,05 %0,37 %1,63 %-1,12 %-2,34 %-0,54 %-4,31 %-4,14 %-SVP Offensiv Värdeutveckling

JanuariFebruariMarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecemberYTDSedan start*
20194,40 %3,16 %0,47 %---------8,20 %1,59 %
20181,58 %-0,93 %-1,16 %1,41 %1,02 %0,06 %0,21 %2,41 %-1,57 %-3,51 %-0,39 %-5,14 %-6,11 %-