Hem / Våra tjänster / Samarbetspartners

Samarbetspartners

Depåinstitut

Svensk Värdepappersservice erbjuder sina kunder och samarbetspartners moderna depålösningar och portföljsystem i samarbete Strukturinvest Fondkommission. Genom Strukturinvest Fondkommission som depåinstitut har vi möjlighet att kostnadsfritt erbjuda våra kunder en modern depålösning med de senaste portföljverktygen, som snabbt och enkelt ger dig som kund en samlad överblick över ditt sparande i värdepapper och i försäkring.

Svensk Värdepappersservice erbjuder också depåer via Nordnet och Garantum.

För mer information se:

www.strukturinvest.se

www.nordnet.se

www.garantum.se

www.fondmarknaden.se

Produktbolag

Svensk Värdepappersservice arbetar idag med ett flertal bolag; Strukturinvest Fondkommission, Garantum Fondkommission, Mangold, SIP Nordic och Kreditfonden.

För mer information se:

www.strukturinvest.se

www.garantum.se

www.mangold.se

www.sipnordic.se 

www.kreditfonden.se