Hem / Våra tjänster / Utbildning

Utbildning

Svensk Värdepappersservice tillhandahåller fortlöpande löpande utbildning i olika typer av regelverksfrågor, dokumentation och administrativa rutiner för de förmedlarbolag som är anknutna ombud till bolaget. Samtliga rådgivare som arbetar såsom anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice är dessutom licensierade via Swedsec och Strukturakademin.

Strukturakademin
Strukturakademin är ett utbildningsinitiativ vars syfte är att förmedla en djupare allmän förståelse för hur olika strukturerade produkter är uppbyggda, hur de fungerar och vilka egenskaper de karakteriseras av. Sådan kunskap är viktig för att kunna fatta korrekta och väl avvägda beslut rörande risker och möjligheter med strukturerade produkter. Strukturakademin tillhandahålls i samarbete med Strukturinvest Fondkommission, som är specialister på strukturerade produkter.